Table \'./mercedescl_1/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1702008286\', \'смотреть фильмы 2022 Чёрный Адам года новинки которые уже вышли\',\'\',\'\',\'view\',\'/index.php?option=com_fireboard&Itemid=217&func=view&catid=12&id=128881\', \'3.80.4.147\', \'0\')
ჩემი კაბინეტი
გამარჯობა, სტუმარი
გთხოვთ რეგისტრაცია.    დაკარგეთ პაროლი?
Quick Log In
смотреть фильмы 2022 Чёрный Адам года новинки которые уже вышли (0 ნახვა) 
Go to bottom პასუხის გაცემა Favoured: 0
თემა: смотреть фильмы 2022 Чёрный Адам года новинки которые уже вышли
#13679
zemdeg (Admin)
kompressor power///
ადმინისტრატორი
Posts: 5318
graphgraph

ადგილმდებარეობა: Tbilisi დაბადების თარიღი: 1987-03-02 სქესი: მამრობითი zuradd
მანქანა: MB C32 AMG
გამოშვების წელი: 2002
ძრავი: 3.2
სახ. ნომ.: DOL 002
12 წელი, 6 თვე წინ; 2011/05/25 11:34
Karma: 32  
ვინაიდან კლუბში და არა მარტო კლუბში უმეტესობა მძღოლები ვართ, საინტერესო სტატიაა...


მძღოლი და ცხოვრების ჯანსაღი წესი

ფსიქიკური მდგომარეობა და მოთხოვნები მძღოლის მიმართ. ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მოთხოვნები მძღოლის მიმართ განისაზღვრება მისი საქმიანობის მიხედვით. მძღოლი უნდა ფლობდეს დიდი მოცულობის ინფორმაციას გზის მდგომარეობისა და გარესამყაროს შესახებ, რეგულირების საშუალებების და მანქანის აგრეგატებისა და სისტემის მუშაობის შესახებ. ამას გარდა მისთვის აუცილებელია გააანალიზოს ეს ინფორმაცია და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება დროის მცირე მონაკვეთში. ძალიან ხშირად ეს უკანასკნელი ხდება სატრანსპორტო შემთხვევების გამომწვევი მიზეზი.
შეცდომები შეიძლება გამოწვეული იყოს იმ მომენტში მძღოლის ფსიქიკური მდგომარეობით. ამიტომ არის საჭირო ავტომობილის მართვის დროს შეგეძლოს დიდი ხნით შეინარჩუნო ოპტიმალური ფსიქიკური მდგომარეობა, რომლის დროსაც სწრაფად და ხარისხიანად აღიქმება და მუშავდება ინფორმაცია. ფსიქიკური მდგომარეობის გადახრა ნორმიდან (აღგზნება ან პირიქით დეპრესია) ზრდის მძღოლის მცდარი მოქმედების შესაძლებლობას. ადამიანთა ფსიქიკური თვისებები არ არის ერთგვაროვანი. ადამიანის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე დიდ წილად ახდენს გავლენას მისი გარესამყარო, რომელიც მოქმედებს რა ნერვულ სიტემაზე ცვლის ფიქიკური პროცესების მიმოქცევის სისწრაფესა და სიღრმეს. როგორც კვლევებმა აჩვენა, მძღოლები რომლებიც სისტემატურად არღვევევნ საგზაო მოძრაობის წესებს, უფრო მეტად არიან ეგოისტები, დაუდევარნი, საზოგადოებრივი ცხოვრების ნორმების დამრღვევნი. პირიქით, მძღოლები რომლებიც არ ქმნიან ავარიულ სიტუაციებს, როგორც წესი დისციპლინირებულნი, გაწონასწორებულნი არიან. გამოირჩევიან უფრო ფართო თვალთახედვით, გონებამახვილობით და სხვა დადებითი თვისებებით.
ავტომობილის მძღოლის პროფესიული დაავადებები. ავტომობილის მმართველი ადამიანის ორგანიზმი განიცდის მთელი რიგი ნეგატიური ფაქტორების ზეგავლენას: გადამუშავებული გაზებისაგან დაჭუჭყიანებული ჰაერი, ხმაური, ვიბრაცია, ასევე მუდმივი კუნთოვანი და ნერვული დაძაბულობა ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას მძღოლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. იმისათვის რომ ეს გავლენა დავიყვანოთ მინიმუმამდე უნდა დავიცვათ განსაზღვრული წესები და ნორმები.
სწორ ჯდომას საჭესთან აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მძღოლი როგორც წესი ჩამოყალიბებული ადამიანია, მის ხერხემალს შეიძლება ჰქონდეს ტრავმის შედეგად ან ასაკის გამო შეძენილი დაავადება, რომლის შესახებაც უნდა ახსოვდეს ავტომობილის სავარძელში დაჯდომისას. ავტომობილის ხანგრძლივი ტარება მოითხოვს ორგანიზმის მუდმივ ნერვულ დაძაბულობას, რომელიც ინარჩუნებს კუნთების ტონუსს მაღალ დონეზე. შედეგად უარესდება სისხლის მიმოქცევა თითქმის ყველა კუნთში, რასაც დროთა განმავლობაში მივყავართ სერიოზულ დაავადებებთან. ტყუილად არ მოიხსენიებენ რადიკულიტს და ოსტეოქონდროზს მძღოლთა პროფესიულ დაავადებებად. ამისათვის რომ თავი ავარიდოთ ამ დაავადებებს, ყოველ 60-90 წუთში აუცილებელია დავასვენოთ კუნთები. ამრიგად შეიძლება შეინარჩუნოთ თქვენი ჯანმრთელობა მრავალი წლის მანძილზე.
ავტომობილის მძღოლის მხედველობა. მოძრაობის პროცესში მხედველობა- გარესამყაროზე ინფორმაციის ძირითადი წყაროა, ამ ინფორმაციის მოცულობის შემცირება იწვევს სატრანსპორტო შემთხვევათა რისკის გაზრდას. ადამიანის ბინოკულარული მხედველობა აღიქვამს საგნის მოცულობას და იძლევა დისტანციის განსაზღვრის საშუალებას. ორივე თვალის მკვეთრი მხედველობის კუთხე ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე შეადგენს 120%, მაგრამ სიჩქარის ზრდასთან ერთად ისიც იზრდება, 30 კმ/სთ სიჩქარის დროს მკვეთრი მხედველობის სიჩქარე შეადგენს 100 % ხოლო 100კმ/სთ –მხოლოდ 40%.
გზაზე ობიექტების მკვეთრი მხედველობა, მათი პარამეტრების მიმართულებისა და მოძრაობის სიჩქარის განსაზღვრა შესაძლებელია მხოლოდ განსაზღვრული განათების შემთხვევაში. განათების მკვეთრი ცვლილების შემთხვევაში ადამიანის მხედველობის ორგანოები ეგუება ახალ პირობებს- ხდება თვალის ადაპტაცია. სიბნელიდან სინათლეზე გადასვლა და პირიქით იწვევს მხედველობის საკმაოდ დიდ შესუსტებას. სინათლის დიდი ნაკადით თვალის ბადურის გაღიზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს სიბრმავე_მხედველობის მთლიანი დაკარგვა დროებით, რამოდენიმე წამიდან რამოდენიმე წუთამდე.
ამრიგად, ფორმის, სიშორისა და ზომის აღქმა უზრუნველყოფილია მხედველობის სიმკვეთრით. მხედველობის აღქმის სიზუსტე უმნიშვნელოვანესია მანქანის ტარებისათვის. ხანდახან მძღოლებს ავტომობილის მართვის დროს ექმნებათ გარესამყაროს არასწორი აღქმა-ე.წ. ილუზია. ილუზიის მიზეზები სხვადასხვაა: კონტრასტულობის ცვლილება, განათება, გადაღლა, უარყოფითი ემოციები, ყურადღების შესუსტება, ალკოჰოლის ზემოქმედების მდგომარეობა. ილუზია შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმით და სიხშირით. ილუზორული აღქმა უკიდურესად საშიშია! რეალობის მცირედმა დამახინჯებამაც კი შეიძლება მიგვიყვანოს ავტოკატასტროფამდე.
მძღოლის სმენა- ხმის წყაროები. სმენის აღქმა, როგორც ინფორმაციის მიღების საშუალება არის მნიშვნელობის მიხედვით მეორე-მხედველობის მერე. ის დამოკიდებულია სამ ფაქტორზე: სმენით ანალიზზე, ხმის წყაროსა და ხმის გავრცელების არეალზე.
ხმა იძლევა საშუალებას განვსაზღვროთ ხმის წყარო სივრცეში და მისი გადაადგილების ხასიათი. მუდმივად მოქმედი ხმაური უარყოფით გავლენას ახდენს ადამიანის სმენის ორგანოებზე. ამის გარდა ხმაურის გავლენის შედეგად იზრდება მოძრაობის რეაქციის დრო. მცირდება სმენითი აღქმა ირღვევა მხედველობითი აღქმა, ირღვევა მოძრაობათა კოორდინაცია.
მძღოლი, რომელიც წერს სმს საჭესთან, უფრო საშიშია ვიდრე-ნასვამი. მძღოლები, რომლებიც სმს წერენ საჭესთან გაცილებით საშიშნი არიან ვიდრე ის მძღოლები რომლებიც იმყოფებიან ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ, ნათქვამია თჰე თიმეს-ის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში. ტრანსპორტის კვლევის ლაბორატორიამ გამოარკვია რომ სმს აკრეფის დროს მძღოლის რეაგირება ვარდება 35 %, მაშინ როცა ნასვამის მხოლოდ-12%, ხოლო ნარკოტიკული საშუალების მიღების ზემოქმედების მდგომარეობაში მყოფი მძღოლის-21%. ამას გარდა გზიდან გადადიან სმს დამწერთა 91% ხოლო მარიხუანას მწეველთა მხოლოდ- 35 %. საჭესთან სმს წერის დროს ასევე ეცემა ახლოს მყოფ ტრანსპორტთან დაშორების დისტანციის დაცვის დონე.
ყოველი 3 მძღოლიდან ერთი(33%) ამბობს, რომ მობილური ტელეფონის მოხმარება სხვა მძღოლების მიერ არის მისთვის ყველაზე მეტად გამაღიზიანებელი, თუმცა გამოკითხულთა 43% იყენებს მობილურ ტელეფონს მანქანის მართვისას.
ამერიკელი მძღოლები ამბობენ რომ სხვა მძღოლების აგრესიული და ნორმიდან გადახრილი საქციელი გაცილებით უფრო გამაღიზიანებელია, ვიდრე საგზაო პრობლემები, გზების რეკონსტრუირება და პიროვნული სტრესი ერთად.
აღსანიშნავია რომ საჭესთან სხვადასხვა საქმიანობით დაკავებულობის სიხშირე მაღალია მცირე ასაკობრივ ჯგუფში, ყველაზე დიდი წილი იმ მძღოლების რომელიც წერენ სმს საჭესთან და საუბრობენ მობილურ ტელეფონზე ნაკლებ გამოცდილ მძღოლებზე მოდის.
ჩრდილო ამერიკის ვოლვოს მანქანების კომპანიის პრეზიდენტმა ანა ბელეკმა განაცხადა: “ ჩვენ შეიძლება გამოვიგონოთ უფრო უსაფრთხო, სწრაფი და მოხერხებული მანქანები, რომლებიც შეასწორებენ მძღოლების ზოგიერთ შეცდომას, მაგრამ არ არსებობს მძღოლის ყურადღების შემცვლელი- იყოს ორიენტირებული საკუთარ უსაფრთხოებაზე.” (ამერიკის ნაციონალური უსაფრთხო მოძრაობის ტესტირება და ინიციატივა თჰე ნატიონალ შაფე დრივინგ თესტ & ჳნიტიატივე)

გახსოვდეს რომ თუკი შენ კარგავ საჭის მართვის კონტროლს მობილურზე საუბრისას ეს არის დარღვევა და დანაშაული.!!!ალკოჰოლისა და ნარკოტიკის ზემოქმედება მართვის უნარზე. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევათა უმრავლესობა, განსაკუთრებით ძალიან მძიმე შემთხვევები ხდება მძღოლზე ალკოჰოლის ზემოქმედების შედეგად. ალკოჰოლის მცირე დოზაც კი, რომელიც ერთი შეხედვით არ მოქმედებს ადამიანის ქცევაზე სინამდვილეში მის ორგანიზმში იწვევს მნიშვნელოვან ცვლილებებს. ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა რომ ალკოჰოლი ზრდის რეაქციის საშუალო ხანგრძლივობას, შესამჩნევად ამცირებს აღქმის სიზუსტეს და განსაკუთრებით აუარესებს დინამიურ თვალთახედვას. მკვეთრად უარესდება ყურადღების გადართვა და გადანაწილება.
ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მცირდება აზროვნების კრიტიკულობა, მძღოლი კარგავს სიფრთხილეს და ამის გამო ხშირად ქმნის გზაზე საავარიო სიტუაციებს.
შრომისუნარიანობის გაუარესება იწყება ალკოჰოლის ძალიან უმნიშვნელო დოზის მიღების შემთხვევაშიც კი. მცირდება სმენისა და მხედველობის სიმძაფრე. მკვეთრად იზრდება მოძრაობიის რეაქციის ხანგრძლივობა. აქედან გამომდინარე აღარ არის აუცილებელი ვამტკიცოთ რომ ნასვამ მდგომარეობაში საჭესთან დაჯდომა დამღუპველია.

ეს ავტოკატასტროფა სასმელის ზემოქმედების შედეგად მოხდა


მერსედესის მძღოლი ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. იგი კლუბიდან ბრუნდებოდა სახლში, ნუ დასხდებით ნასვამ მდგომარეობაში საჭესთან!!!
გაუფრთხილდით საკუთარ და სხვების სიცოცხლეს!!!
ნასვამი ადამიანი საჭესთან არ არის უბედური შემთხვევა, ეს არის ძალადობრივი დანაშაული. ყოველდღიურად უამრავი ავტოკატასტროფა ფიქსირდება ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის მართვის გამო. ალკოჰოლისა და ნარკოტიკის ჭარბი რაოდენობის შედეგად პიროვნების რეფლექსები სუსტდება.
სტატისტიკა შეიძლება იყოს დამხმარე იმ საფრთხის გასაცნობიერებლად რაც მოყვება ნარკოტიკისა და სასმელის ზემოქმედების ქვეშ მანქანის მართვას.

ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის მართვის დროს:
1. ამერიკაში დაახლოებით 16 000 ადამიანი კვდება ყოველ წელს, ამ ავტოკატასტროფების უმრავლესობა ღამით და დდღესასწაულების დროს ხდება.
2. 2006 წელს ტეხასის შტატში ნასვამ მდგომარეობაში მართვის შედეგად დაღუპულთა ყველაზე დიდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. საერთო საგზაო შემთხვევების 46 % დაკავშირებული იყო ნასვამ მდგომარეობაში საჭის მართვასთან.
3. ნარკოტიკებისა და ნასვამ მდგომარეობაში საჭის მართვის გამო დაკავებულთა 10%-ზე მეტი არასრულწლოვანია.
4. 2000 წელს 2339 ალკოჰოლთან დაკავშირებული ფატალური ავტოკატასტროფა დაფიქსირდა 15-20 წლის ასაკში.
5. ალკოჰოლთან დაკავშირებულ ავარიებში ყოველდღიურად 8 ახალგაზრდა იღუპება.
6. ნნაციონალური სატრანსპორტო უსაფრთხოების ადმინისტრაციის მიხედვით ყოველი 5 ამერიკელიდან _ 2 მათი ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ჩართული იქნება ალკოჰოლთან დაკავშირებულ ავარიებში. ფატალურ ავტოკატასტროფებში მოხვედრილ მძღოლთა 90 %- ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მამაკაცია.
7. ფატალურ ავტოკატასტროფებში მოხვედრილ ნასვამი მძღოლთა 1/3 არის 17-24 წლამდე.
8. ფატალურ ავტოკატასტროფებში მოხვედრილ ნასვამი მძღოლთა 1/3 არის 30-39 წლამდე

2008 წლის ალკოჰოლთან დაკავშირებული ავტოკატასტროფათა
ფაქტები

• 163 ადამიანი დაიღუპა “სასმელთან დაკავშირებულ” ავარიებში ეს არის მთლიანი ავარიების 36%.
• 3252 ავარიიდან 2896 დაშავდა.
• ალკოჰოლთან დაკავშირებული ავარიის შემდეგ სასმელზე ტესტირებული 286 მძღოლიდან 176-ის სისხლში ტესტირების შედეგად აღმოჩნდა ალკოჰოლის დასაშვებთან შედარებით 10-ჯერ მაღალი შემცველობა.
• 1960 წელს საგზაო ავტოკატასტროფათა შედეგად სიკვდილიანობის 60% ალკოჰოლთან იყო დაკავშირებული, ახლა ეს მაჩვენებელი არის 36%. რაც დაკავშირებულია კანონის გამკაცრებასთან, მანქანის უსაფრთხოების გაუმჯობესებასთან და გზების გაუმჯობესებასთან.


ღთა-ს (ღოადს ანდ თრაფფიც აუტჰორიტყ)ნასვამ მდგომარებაში მართვის კომპანია “ტვინი” აჩვენებს, რომ სულ მცირე ლუდის ეფექტიც კი გავლენას ახდენს თქვენი ტვინის საპასუხო რეაქციებზე.
არსებობს მოსაზრება, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მამაკაცებში, რომ ნასვამი მართვა მიუღებელია, მაგრამ სულ ცოტა სასმელის დალევა და მართვა ამისაღებია.
ალკოჰოლი არის ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც მოქმედებს თქვენს უნარებზე, ხასიათზე და ქცევაზე, მხოლოდ მცირე სასმელის დოზაც კი თქვენს სისხლში ზრდის ალკოჰოლის კონცენტრაციას, რამდენადაც ის იზრდება, იზრდება ავტოკატასტროფის რისკის შესაძლებლობა.

0.05 – აორმაგებს რისკს
0.08 – 7 –ჯერ ზრდის რისკს
0.15 – 25- ჯერ ზრდის რისკს
ნარკოტიკები ასევე ასუსტებს მართვის უნარს, სხვადასხვა ნარკოტიკის არევა. სასმელისა და ნარკოტიკის ერთობლივი მიღება დრამატულად ზრდის ავტოკატასტროფის რისკს.
მოყვანილი მაჩვენებლები მხოლოდ რამოდენიმეა ნასვამობასთან დაკავშირებული ავტოკატასტროფების სტატისტიკიდან. ყოველდღიურად ადამიანები კვდებიან ალკოჰოლისა და ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ საჭის მართვისას. ძალიან მნიშვენელოვანია იმ საფრთხის ცოდნა რაც შეიძლება, მოყვეს ნასვამ მდგომარეობაში საჭის მართვას. მანქანის მართვა ნასვამ მდგომარეობაში არის სახიფათო. მძღოლები, სისხლში მაღალი ალკოჰოლის შემცველობით დგანან საავარიო სიტუაციის დიდი რისკის წინაშე. სამწუხაროდ პროგრესის ნაცვლად ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართვის შედეგად ყოველწლიურად უამრავი ადამიანი იღუპება.
აშშ-ში, ყოველ 40 წუთში კვდება ერთი ადმიანი ნასვამ მდგომარეობაში საჭესთან ჯდომის გამო. ნუ იქნები მორიგი მსხვერპლი, გაითვალისწინე სტატისტიკა!!!


ანალოგიურია ნარკოტიკებისა და სხვა სამკურნალო განსაკუთრებით ფსიქოტროპული რიგის საშუალებათა მიღების ზეგავლენა ადამიანზე: კრუნჩხვის საწინააღმდეგო, დასაძინებელი, ტრანკვილიზატორები, ზოგიერთი ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. ყველა ეს საშუალება იწვევს ძილიანობას, თავბრუსხვვას, მოდუნებულობას, ამცირებს ყურადღებას და რეაქციის სიწრაფეს. მედიკამენტების უკუჩვენებების გაგება შეიძლება მათი დამნიშვნელი ექიმის მიერ, ასევე პრეპარატის თანდართული ფურცლით რომელიც მოყვება მედიკამენტებს.
ალკოჰოლის ან ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ ავტომანქანის მართვა არის დანაშაული მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში.


ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ მართვა. მძღოლების 18%, რომლებიც მოხვდნენ საგზაო სასიკვდილო შემთხვევებში, იყვნენ ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ. საგზაო ავტოკატასტროფის სასიკვდილო შემთხვევებიდან შვიდიდად ერთი სწორედ სიფხიზლის არსებული ლიმიტის დარღვევაზე მოდის.

ნარკოტიკთან დაკავშირებული საგზაო სიკვდილიანობის შემთხვევები
2003-2005 წლამდე მძღოლების 23% გარდაცვლილთა ტესტირების შედეგად მათ ორგანიზმში აღმოჩნდა ნარკოტიკების კომბინაცია. უფრო მეტიც 53-დან 43(85%) გარდაცვლილი მძღოლი, რომლებიც პასუხმისმგებელი იყვნენ ავტოკატასტროფებზე ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდნენ.

ნაჩვენები ავტოკატასტროფა ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ მართვის გამო მოხდა. ორი ბიჭი და გოგონა სწრაფად მოდიოდნენ გვიან ღამით ბარიდან ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ.


ნარკოტიკის ზემოქმედების გამაოგნებელი სტატისტიკა
ახალი ღაჩ -ს კვლევის შედეგების მიხედვით ხუთიდან ერთი მძღოლი იყენებს ნარკოტიკს ყოველდღიურად.
გამოკითხულთა 20%-მა განაცხადა რომ ყოველდღიურად მართავს ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ, ხოლო 44%-მა განაცხადა, რომ რეგულარულად გადაჰყავთ მგზავრები მანქანაში ნარკოტიკების მიღების შემდეგ.
გამოკითხულთა ნახევარზე მეტმა განაცხადა, რომ მართავს საჭეს მარიხუანას მოწევის შემდეგ, 37 % განაცხადა რომ უმართავს კოკაინის მიღების შემდეგაც კი.
ღაჩ-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა:” ზოგიერთი მძღოლი ფიქრობს, რომ ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ მართვა აძლევს მათ აღმფრენას, მაგრამ საგზაო შემთხვევათა შედეგად დაღუპულ ახალგაზრდათა რიცხვის გასაოცარი ზრდა აჩვენებს, რომ ეს სიამოვნება მალე გადის.”
2004-2006 წლამდე კომბინირებული ინფრომაციის მიხედვით 15,1% 18 წლის და მაღლა ასაკის მძღოლები, საჭესთან სხედან ნასვამ მდგომარეობაში, ხოლო 4,7 % ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ.
უსაფრთხო მოძრაობა მოითხოვს განსაზღვრულ უნარებს, ნათელ გადაწყვეტილებებს, და მუდმივ მზადყოფას გზაზე მომხარზე რეაგირებისათვის. ნარკოტიკები უდიდეს გავლენას ახდენს ყველა ამ უნარზე.
თუ თქვენ ხართ პროფესიანალი მძღოლი იმოძრავეთ ფხიზლად!

გაუფრთხილდით საკუთარ სიცოცხლეს გზაზე:

• იყოთ მოწესრიგებული მძღოლი
• არ დალიოთ თუ მართავთ
• ნუ იმგზავრებთ იმ ადამიანის ავტომანქანით, რომელმაც ზომაზე მეტი დალია
• ყოველთვის გამოიყენოთ უსაფრთხოების ღვედი .
• აარიდოთ თავი სახიფათო გზებს,
• მოერიდოთ მგზავრობას შუაღამის მერე
• აირჩიოთ აირბაგიანი მანქანა
• არასოდეს გამოიყენოთ ნარკოტიკი.
• არ გამოიყენოთ მობილური ტელეფონი მოძრაობის დროს
• ნუ იქნებით აგრესიული მძღოლი, აგრესიული მძღოლი გაცილებით ხშირად იწვევს სიკვდილიანობას ვიდრე-ნასვამი.
 
 
aaaangryyyy

  The administrator has disabled public write access.
#13681
pearl98 (User)
best or noting
Member Avantgarde
Posts: 2364
graphgraph

დაბადების თარიღი: 1987-09-14 სქესი: მამრობითი drumer98
მანქანა: w 140 s500
გამოშვების წელი: 1991
ძრავი: 5.0 - 32v
სახ. ნომ.: ..........
12 წელი, 6 თვე წინ; 2011/05/25 12:40
Karma: 6  
კარგია,წესრიგი ყველაფერში საჭიროა
 
 
Last Edit: 2011/05/25 13:55 By pearl98.
 
  The administrator has disabled public write access.
#13684
Merso (User)
othee
Member Avantgarde
Posts: 2311
graphgraph

ადგილმდებარეობა: othee დაბადების თარიღი: 1912-12-12 სქესი: მამრობითი other other
მანქანა: other
გამოშვების წელი: other
ძრავი: other
სახ. ნომ.: other
12 წელი, 6 თვე წინ; 2011/05/25 12:51
Karma: 21  
საჭირო სტატიაა ...

ნასვამი მე კი არა მგზავრსაც არ ვისვამ მანქანაში...

მოწევაზე(მარიხუანა)და ნარკოტიკებზე საუბარი ზედმეტია...

ფსიქოტროპებს რო ვსვამდი მანქანა მაშინ არ მყავდა და რომც მყოლოდა არ დავჯდებოდი...

დალშე რავიცი, ყოველდღიური ცხოვრებიდან გამომდინარე ძნელია საჭესთან ყოველთვის გაწონასწორებული იყვე... მარა მაინც ვცდილობ ხოლმე...

მთავარია ყურადღება გზაზე მარტო წინ არ უნდა იყურო, ერთხელ მივქარე და სარკეც გავარტყი ავტობუსს...

ასე რომ დაიცავით წესები და იქნებით დაცულები.
 
 
Last Edit: 2011/05/25 12:56 By Merso.
  The administrator has disabled public write access.
#128881
Kottikcpi (User)
Member Avantgarde
Posts: 42463
graph

1 წელი, 2 თვე წინ; 2022/09/26 12:25
Karma: 0  
смотреть фильм Чёрный Адам 2022гсмотреть Чёрный Адам онлайн без регистрации во весь экранЧёрный Адам смотреть онлайн в hd 720 с хорошим звуком

Муландер также снял новые звуковые цветные варианты классических шведских фильмов немого периода — "Деньги господина Арне" (1954) и "Песны о багрово-красном цветке" (1956) Стиллера. То, что фильмы о Бонде отдают дань холодной войне, ничего не объясняет.Вся карьера Альфреда Хичкока, например, основана на превращении малоизвестных произведений в знаменитые фильмы.После мобилизации он работал ассистентом у многих известных режиссеров.Ему пришлось сохранить всю запутанность и медлительность первоначального сценария и согласиться на работу с достаточно необычным дуэтом звезд вместо пары которую хотел снимать сам (Рея Милленда и Клодетт Кольбер).Вслед за своим кумиром — Брандо — Дин использовал здесь новый стиль актерской игры: бубнящие, произносимые сквозь зубы реплики, длинные паузы, неожиданные взрывы гнева и ярости, непредсказуемые движения и жесты. Мелани предупреждает Энни и та объявляет детям учебную пожарную тревогу. Чёрный Адам киномакс смотреть "Полна клетка дураков", или же предложить свою вариацию мистической страшной сказки об оборотнях с современными спецэффектами в "Волке".Лучшие свои роли Кассаветес исполнил в собственных фильмах, в основном — камерных лентах, исследующих или внутрисемейные отношения ("Мужья", 1970, "Мики и Ники", 1976) или размышляющих о профессии актера: взаимодействии исполнителя и образа, ансамблевой игры, исполнительской этики и т.Отец находит дочь и забивает ее до смерти.Во второй половине 30-х им были написаны сценарии уголовных фильмов: "Меченая женщина" (1937), "И в прах обращусь" (1939), "Бурные двадцатые годы" (1939).

скачать в торренте Чёрный Адам

Но Рино Смит с ружьем в руках поджидает их на дороге.За ним последовала сатира на нэпманов "Сердца и доллары" (1924), а в следующем году он написал сценарий фильма "Самый юный пионер".В обстановке творческого подъема, поиска и эксперимента работали пионеры кино над этим новым, не до конца понятым еще средством художественного воздействия на людей.Начинал свою карьеру в Берлине корреспондентом американской газеты "Чикаго Трибюн", куда рекомендовал его работавший там раньше старший брат Герман, впоследствии ставший сценаристом и одним из авторов "Гражданина Кейна". Чёрный Адам скачать по прямой ссылке скачать полный фильм Чёрный Адам через торрент в хорошем качестве Стелла исполняет ее в «Клифф-Хаусе» — отеле по роскоши превосходящем все бары побережья.Кехоу подходит к дому но вдова встречает его градом пуль."Увольнение в город", воспроизводящий забавные приключения трех морячков во время их короткого отпуска в НьюЙорке, позволил полностью реализовать эту программу.Еще одно последствие такого ритма — почти абсолютная пассивность главных героев. Камэда и Акама клянутся друг другу в дружбе и обмениваются амулетами.Русь и Орда предстают как два враждебных полюса, хоть создатели фильма и не отказывают ордынцам в известной экзотике, а Батыю в определённом благородстве, что полностью согласно с «Повестью о разорении Рязани Батыем», в которой хан высоко почтил погибшего Коловрата и отпустил оставшихся в живых русских воинов. Чёрный Адам песня в середине фильма В растерянности она прикасаемся к нему затем оборачивается к сыну.Все достоинства 1-го фильма в нем сохранились но обрели еще более четкую форму и обогатились набором весьма оригинальных элементов.Когда она в следующий раз совершает восхождение, то не обнаруживает таинственного свечения, потому что жила драгоценного хрусталя, излучающего свет, была разграблена местными крестьянами.Здесь хотелось бы уточнить — пусть это утверждение и покажется кому-то ложным или устаревшим — что кинематограф не сводится в этом издании ни к обычному досужему развлечению ни к единому и безликому аудиовизуальному потоку призванному всего лишь заполнять прожорливую и растущую с каждым днем сетку телепрограмм.

смотреть онлайн Чёрный Адам youtube

Период «белого сыра», ознаменованный непременными бомбардировками актеров друг друга всевозможными предметами, тортами с кремом, тестом и особенно часто белым сыром.) Кьюкор покинул режиссерское кресло через 2 недели после начала съемок (13 февраля 1939 г.Узнав правду Лиз тоже спешит отомстить и выдает Филиппа властям.Тонкое понимание музыки режиссером и актером выделили эту ленту из числа ей подобных. Он был режиссером знаменитого спектакля по пьесе Д.Кроме того на примере приключений небольшой группы героев Турнёр пользуется случаем чтобы описать ситуацию в которой человек сталкивается с практически абсолютной враждебностью окружающей среды.Некогда знаменитый актер кино и мюзик-холла Тони Хантер возвращается в Нью-Йорк где его судя по всему совершенно забыли.Женоненавистничество платоническая любовь беспокойство характеризуют отношения между главными героями причем женщина постоянно зависит от своего партнера который восхищает ее и лепит под себя — вплоть до того что она начинает терять индивидуальность.Фосси скончался в Вашингтоне, куда был приглашен для постановки мюзикла "Милая Чэрити". Конечно, легче всего обвинять во всем человека.Фильм совершенно необыкновенный для своего времени.Движение на фотографиях В 1872 году фотографа Эдварда Майбриджа попросили найти способ установить, отрывает ли лошадь, идущая галопом, в какой-то момент от земли все четыре копыта сразу.В конце войны был мобилизован в армию, попал в советский плен. кто снимался в кино Чёрный Адам В результате все ближайшее окружение девушки начинает относиться к ней по-особенному несмотря на сопротивление ее мужа студента из Калькутты.В фильме Владимир убивает Варяжко после утомительной схватки в грязи.

Чёрный Адам онлайн в хорошем качестве

Убожество древнерусского мира, показанного в фильме, представление наших предков грязными дикарями не соответствует ни исторической, ни художественной правде.Один из рабочих использует домкрат, другие ломают стену кирками.Джефф случайно убивает его хотя метит в птицу.Действие обоих фильмов разворачивается в схожих декорациях и главных героев сыгранных Дэйной Эндрюзом можно легко считать одним человеком: таким образом Вне обоснованных сомнений становится логическим продолжением Пока город спит только с более скромным бюджетом более ограниченным числом персонажей замечательных актеров декораций и объектов. обои фильма Чёрный Адам Фильм "Коммитментс" Паркер снимал в Ирландии, посвятив его группе молодежи, прославившейся исполнением негритянских духовных песнопений.Вскоре после революции вернулся в Польшу, где в кавалерии сражался против красных.Подобно клоуну на картине весь фильм существует под знаком двусмысленности и иронии.) и отдающий звездам главные роли, всегда стремился сделать свои картины сопряженными с социальной действительностью, не забывая при этом, что они должны быть и зрелищными. Сестра свергнутого василевса так же никому не интересна, как прошлогодний снег. Чёрный Адам кинотеатр родина Оказавшись случайным свидетелем захвата заложников политическими террористами, полицейский Мак-Клейд совершит чудеса храбрости и предприимчивости, сделав то, что окажется не по силам всей полиции Лос-Анджелеса, Но изобретательность сценариста и головокружительные сьемки ни в коей мере не заслонили главное.На уровне формы Ренуар добавляет к убеждениям Превера ощущение невероятно кипучей жизни порождаемое в частности длинными планами извилистыми и непредсказуемыми движениями камеры перед которой проходят самые разные люди в коридорах ателье тесных помещениях и во дворе маленького дома где размещается типография Баталы.Известность Беккеру принесла вторая лента, уже снятая в Америке и предопределившая его дальнейшее амплуа постановщика фильмов "мужского действия".Автомобилист говорит им что на ранчо Кипа есть работа.

фильм Чёрный Адам онлайн

Он узнал Мабузе в Вельтмане и приказывает окружить дом доктора.Чайковского) запечатлена на фоне рисованного задника.Фильм был перемонтирован, хотя полностью изгнать его дух не удалось. Затем Зэнак с согласия Манкивица вычеркнул из сценария еще одну героиню — мать одержимую амбициозными планами на своего сына роль которой предназначалась Энн Бэкстер.Внутри детективной структуры напряжение связанное с поисками преступника отходит назад: уже из самых первых реплик (признания Неффа) зритель узнает о личности убийцы и о его финальной неудаче.Естественно, что творческие искания режиссера с абсолютной неизбежностыю должны были привести его к попытке "экранизации" потока сознания, что он и осуществил, мастерски воспроизведя на экране внутренний мир писателя ("Провидение" и ученого ("Мой американский дядюшка". Особенно упорствует Джерри ревнующий к Арману Дювалю педагогу жены по вокалу.Эта семейная мелодрама подкупала многим: тонким (проникновением в психологию героев, мягкостью, человечностью, симпатией, с которыми автор показывал непростые отношения, сложившиеся и между самими пожилыми супругами и их взрослой дочерью.Обезумев от ярости он клянется покрыть всю Землю ресторанами фастфуда автобанами т. Чёрный Адам 2022 смотреть в хорошем качестве онлайн В глазах Отана-Лара аристократия — или по крайней мере ее самая недалекая и фривольная часть — несет ответственность за бредовые схватки в которых вынуждена участвовать и буржуазия чтобы доказать свое право на существование.Майорша признается во всеуслышание что именно так оно и есть.

Смотреть еще похожие новости:трейлер к фильму Чёрный Адам актеры

Чёрный Адам фильм смотреть онлайн hd 1080

Чёрный Адам фильм дата выходаПосмотрите комментарии и отзывы на фильм:

Крэнмер помощник Большого Мака хочет завладеть добычей.
Несмотря на очевидное сходство сюжетов: брак-супружеская изменаугроза развода — Мазурский почти не повторяется.
 
  The administrator has disabled public write access.

Compartir en Facebook
Go to top პასუხის გაცემა
 
GEOENG
ბოლო წერილები
скачать фильм на телефон лет
Kottikcpi 07:32 - 08-12-2023
последняя версия айфона
Kottikcpi 07:20 - 08-12-2023
генератор ключей adobe
Kottikcpi 07:04 - 08-12-2023
бесплатные программы для прогона сайта по каталогам
Kottikcpi 06:52 - 08-12-2023