იაპონური აუქციონის ფურცლის გაშიფრვა
123slprrb.jpgიაპონიაში ყველა ახალი ავტომობილი იყიდება 3 წლიანი ეგრედ წოდებულივარგისიანობსის გარანტიით” (”სიაკენ”, ტექ. დათვალიერება). 3 წლის შემდეგვარგისიანობსის გარანტიაუნდა იქნეს განახლებული რაც დაახლოებით 1500$ ჯდება, ასეთი გარანტიის არსებობა საგრძნობლად ზრდის მანქანის ფასს. ”სიაკენ”-ის ვადა 2 წელია, ამ ვადის გასვლის შემდეგ იგი ისევ უნდა განახლდეს. 10 წელზე მეტი ხნის ავტომობილისვარგისიანობსის გარანტიაახლდება ყოველწლიურად. სწორედ ამის გამოა რომ იაპონიის გზებზე 10 წელზე მეტი ხნის ავტომობილს თითქმის ვერ შეხვდებით

123slprrb.jpg

* -იაპონიაში წელთაღრიცხვა იწყება ბოლო იმპერატორის ტახტზე ასვლის წლიდან. უკანასკნელი მმართველი იმპერატორის ეპოქა დაიწყო 1988 წელს, მაშასადამე აუქციონის ფურცელში მითითებული 13 წელი ჩვენი კალენდრით ნიშნავს 2001წელს.

 

** -იაპონიაში ყველა ახალი ავტომობილი იყიდება 3 წლიანი ეგრედ წოდებულივარგისიანობსის გარანტიით” (”სიაკენ”, ტექ. დათვალიერება). 3 წლის შემდეგვარგისიანობსის გარანტიაუნდა იქნეს განახლებული რაც დაახლოებით 1500$ ჯდება, ასეთი გარანტიის არსებობა საგრძნობლად ზრდის მანქანის ფასს. ”სიაკენ”-ის ვადა 2 წელია, ამ ვადის გასვლის შემდეგ იგი ისევ უნდა განახლდეს. 10 წელზე მეტი ხნის ავტომობილისვარგისიანობსის გარანტიაახლდება ყოველწლიურად. სწორედ ამის გამოა რომ იაპონიის გზებზე 10 წელზე მეტი ხნის ავტომობილს თითქმის ვერ შეხვდებით.

 

*** - გრაფაში შემოხაზული მარცხენა წარწერა ნიშნავს რომ ავტომობილი მუშაობს ბენზინზე ხოლო მარჯვენა დიზელის საწვავს აღნიშნავს.

 

**** - AT, FAT, FA, A/T, F/A, FA/T - აღნიშნავს ავტომატურ გადაცემათა კოლოფს. MT, F4, F5 - აღნიშნავს მექანიკურ გადაცემათა კოლოფს სადაც ციფრი მიუთითებს გადაცემათა რიცხვს.

 

***** - შემოხაზულია მარცხენა წარწერა - არის სერვისის წიგნი, შემოხაზულია მარჯვენა - არ არის სერვისის წიგნი. სერვისის წიგნში აღნიშნულია ყველა შესრულებული სერვისული სამუშაო (ზეთის, ღვედის და სხვა გამოცვლა)

 

 

 

აუქციონის ფურცელში მითითებული ავტომობილის შეფასებების მნიშვნელობები

 

 

 

S ავტომობილის რეგისტრაციის შემდეგ გასულია არა უმეტეს 12 თვისა (რეგისტრეციის პირველი წელი), არ საჭიროებს ექსტერიერისა და ინტერიერის არავითარ რემონტს. შესაძლებელია ავტო-სალონში გასაყიდად გატანა.

 

 

 

6 ავტომობილის რეგისტრაციის შემდეგ გასულია არა უმეტეს 24 თვისა, არ საჭიროებს ექსტერიერისა და ინტერიერის არავითარ რემონტს. შესაძლებელია ავტო-სალონში გასაყიდად გატანა.

 

 

 

5 ავტომობილის კონდიცია ძალიან ახლოს არის შეფასებასთან 6 (თითქმის ახალი), პრაქტიკულად არ საჭიროებს კოსმეტიკურ შესწორებებს.

 

 

 

4.5 ავტომობილის კონდიცია ძალიან ახლოს არის შეფასებასთან 5, შესაძლებელია საჭიროებდეს ძალიან უმნიშვნელო კოსმეტიკურ შესწორებას, (მცირე ნაკაწრების პოლირება, ჭუჭყისგან გაწმენდა), მცირე შეღებვას ან ინტერიერის მცირე რემონტს.

 

 

 

4 შესაძლებელია საჭიროებდეს ძარის რემონტს ცოტათი უფრო მეტს ვიდრე მანქანა 4,5 შეფასებით, იშვიათად შეიძლება საჭიროებდეს დაზიანებული ან გაუმართავი დეტალების რემონტს.

 

 

 

3.5 ავტომობილს შეიძლება ჰქონდეს შესამჩნევი დაზიანებები, როგორც წესი შესამჩნევი ნაკაწრები ან რამოდენიმე მცირე შეჭეჭყილობა. შესაძლებელია ავტომობილს ჩატარებული ჰქონდეს ძარის რემონტი, მაგალითად შეცვლილი ჰქონდეს ძარის რომელიმე ელემენტი. იმ შემთხვევაში თუ მანქანა ძალიან კარგ მდგომარეობაშია და მაინც შეფასებულია 3,5 ბალით ეს შეიძლება განპირობებული იყოს 100 000 კმ-ზე მეტი გარბენით.

 

 

 

3 შესამჩნევია ნაკაწრები და სხვა დაზიანებები, მაგრამ თუ მანქანა კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ სავრაუდოდ შეფასება 3 -განპირობებულია 150 000 კმ-ზე მეტი გარბენით.

 

 

 

2 ავტომობილი შეიძლება საჭიროებდეს ძარის, სავალი ნაწილის ან ძრავის რემონტს. შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ძარის კოროზიას. შეიძლება არ მუშაობდეს სპიდომეტრის მრიცხველი. ძარის და ინტერიერის საგრძნობი დაზიანება.

 

 

 

1 ძრავი ჯერ კიდევ მუშაობს მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ავტომობილს გადაადგილება შეუძლია მას სჭირდება კაპიტალური რემონტი.

 

 

 

 

 

R აღდგენილია ავარიის შემდეგ

 

 

 

RA აღდგენილია მძიმე ავარიის შემდეგ

 

 

 

R1 R და 1 შეფასებების ერთობლიობა

 

 

 

RA1 RA და 1 შეფასებების ერთობლიობა

 

 

 

 

 

*** - აღუდგენელი ავტომობილი. გამოდგება ნაწილებად.

 

 

 

 

 

ხშირად აუქციონებზე გვხვდება ავტომობილები რომლებსაც აქვს საკმაოდ მაღალი შეფასება (3,5-4) მაგრამ შეცვლილი აქვთ რომელიმე ელემენტი (ХX - replaced, შეცვლიია). როგორც წესი ეს არა ავარიის, არამედ არასწორი მანევრირების შედეგია. მაგალითად პარკირებისას ან სხვა, რაც თითქმის ვერ ახდენს გავლენას აუქციონის ფასზე.

 

ციფერბი რომლებიც გამოსახულია საბურავების შიგნით ან მის გვერდით აღნიშნავს პროტექტორის სიმაღლეს მილიმეტრებში.

 

 

 

დაზიანებების აღნიშვნები

 

 

 

შეღუნულობები ძარაზე

 

 

 

U1 შეღუნულობის ზომა 1х1სმ ზე ნაკლებია. შეღუნულობა თითქმის შეუმჩნეველია.

 

U2 შეღუნულობის ზომა 1х1სმ ზე ოდნავ მეტი. შეღუნულობა ოდნავ შესამჩნევია.

 

U3 შესამჩნევი შეღუნულობა, ზომა 2х2სმ ოდნავ მეტი.

 

U4 შეღუნულობის ზომა 20х20 სმ-ზე მეტია.

 

U5 შეღუნულია მთელი პანელი ან უფრო მეტი. საჭიროებს შეცვლას.

 

 

 

ნაკაწრები ძარაზე

 

 

 

А1 სიგრძით 5 სანტიმეტრზე ნაკლები.

 

А2 სიგრძით 10 სანტიმეტრზე ნაკლები., ფარავს პანელის 1/4 ზე ნაკლებს.

 

А3 სიგრძით 20 სანტიმეტრზე ნაკლები., ფარავს პანელის 1/2 ზე ნაკლებს.

 

А4 სიგრძით 20 სანტიმეტრზე მეტი, ფარავს პანელის 1/2 ზე მეტს.

 

А5 მთლიანად ფარავს პანელს.

 

Р აუცილებელია შეღებვა

 

 

 

რემონტი და შეღებვა

 

 

 

W1 კვალიფიცირებბულად შესრულებული რემონტი, პრაქტიკულად შეუმჩნეველია რემონტის კვალი.

 

W2 სამღებრო სამუშაოების კვალი ოდნავ შესამჩნევია. როგორც წესი რემონტი შესრულებულია საკმაოდ კვალიფიცირებულად.

 

W3 სამღებრო სამუშაოების კვალი შესამჩნევია. შესაძლებელია საჭიროებდეს განმეორებით რემონტს.

 

 

 

სხვა დეფექტები

 

 

 

S ჟანგი

 

C კოროზია

 

 

 

მინა

 

 

 

G1 ქვის ნაკვალები.

 

G2 შუშის გამწმენდის კვალი

 

G3 ნაკაწრი.

 

GS ბზარი, განუსაზღვერილი ზომის.

 

 

 

დეტალების შეცვლა

 

 

 

Х ძარის ნაწილი საჭიროებს შეცვლას.

 

XX ან M ძარის ელემენტი შეცვლილია

 

 

 

ინტერიერის შეფასება

 

 

 

A - საუკეთესო მდგომარეობა, პრაქტიკულად უნაკლო, თითქმის ახალი.

 

B - კარგი მდგომარეობა, შესაძლებელია უმნიშვნელო დაბინძურება.

 

C - ნორმალური მდგომარეობა, უმნიშვნელო ჭუჭყი (ოდნავ მეტი ვიდრე В შეფასებისას), შესაძლებელია იყოს მცირე ზომის ლაქები ან სიგარეტით გამოწვეული მცირე ამონაწვავები.

 

D - სალონის ცუდი მდგომარეობა, სალონი ჭუჭყიანია, შესაძლებელია დაზიანებული იყოს სალონის მოპირკეტება, აგრეთვე იყოს სიგარეტით გამოწვეული ამონაწვავები.

 

 

 

 

 

Grade შეფასება

 

YEAR გამოშვების წელი

 

MODEL მოდელი

 

ENGINE ძრავი

 

Style ძარა

 

4SD 4 კარი / სედანი

 

4HT 4 კარი/ ჰარდტოპი

 

2CP 2 კარი / კუპე

 

5W 5 კარი / უნივერსალი

 

5HW ავტობუსი მაღალი სახურავით

 

5V ავტობუსი

 

2T სატვირთო

 

MILEAGE გარბენი

 

BODY COLOR ძარის ფერი

 

T/M Transmission გადაცემათა კოლოფი

 

FA გადაცემათა კოლოფი იატაკზე

 

5F მექანიკური 5 სიჩქარანი გადაცემატა კოლოფი იატაკზე

 

4F მექანიკური 4 სიჩქარანი გადაცემატა კოლოფი იატაკზე

 

AC ავტომატური გადაცემათა კოლოფისკულისა

 

AC კონდიციონერი

 

AAC ავტო კონდიციონერი (კლიმატ კონტროლი)

 

WAC ორმაგი კონდიციონერი

 

EQUIPMENT მოწყობილობა

 

PS საჭის ჰიდროგამაძლიერებელი

 

PW შუშის ელექტროამწეები

 

ST სტერეო-მაგნიტოლა

 

CD СD-დისკწამკითხი

 

SR ლუქი

 

AB უსაფრთხოების ბალიშები

 

AW ჩამოსხმული (ალუმინის) დისკები

 

ABS სამუხრუჭე სისტემა

 

NV ნავიგაცია

 

TV ტელევიზორი

 

LS ტყავის სავარძლები

 

 

 

ტერმინები და აბრევიატურები

 

 

 

FF წინა წამყვანი, ძრავი განლაგებულია წინ

 

FR უკანა წამყვანი, ძრავი განლაგებულია წინ

 

RR უკანა წამყვანი, ძრავი განლაგებულია უკან

 

4WD ყველა წამყვანი

 

MID უკანა წამყვანი, ძრავი განლაგებულია შუაში

 

AT ავტომატური გადაცემათა კოლოფი

 

MT მექანიკური გადაცემათა კოლოფი

A1 - 5 სანტიმეტრამდე განაკაწრი;

A2 - 10 სანტიმეტრამდე განაკაწრი;

A3 - 20 სანტიმეტრამდე განაკაწრი;

E1 - თითქმის შეუმჩნეველი შეღუნულობა;

E2 - რამოდენიმე ძნელად შესამჩნევი შეღუნულობა;

E3 - ძნელად შესამჩნევი შეღუნულობების ჯგუფი;

U1 - ცერა თითის ტოლი შეღუნულობა;

U2 - ხელისგულის ტოლი შეღუნულობა;

U3 - ხელის გულზე დიდი შეღუნულობა;

X - ელემენტი(პანელი) გამოსაცვლელია;

XX - ელემენტი(პანელი) გამოცვლილია;

P1,P2 - საჭიროებს შეღებვას;         Y1 - ცერა თითის ტოლი ბზარი;

Y2 - ხელის გულის ტოლი ბზარი;

Y3 - ხელის გულზე დიდი ბზარი;

W1 - ხარისხიანად შესრულებული რემონტი;

W2 - თითქმის შეუმჩნეველი რემონტი ან გადაღებვა;

W3 - რემონტი ან შეცვლილის გადაღებვა, შესაძლებელია საჭირო იყოს განმეორებითი რემონტი;

S1 - ხელისგულის ტოლი კოროზია;

S2 - ხელის გულზე დიდი კოროზია;

BP- ელემენტი (პანელი) გამოცვლილია.

 

 

CVT ვარიატორული გადაცემათა კოლოფი

 

D დიზელი

 

G ბენზინი

 

 

დიდი მადლობა www.carauction.ge-

 
GEOENG
ბოლო წერილები
Re:Time Attack - ?? ??????? - 26 ?????????.
Haroldfal 15:58 - 15-11-2020
Re:დახმარების ოთახი (საერთო თემა) 6
ლაშა90 02:10 - 23-10-2020
Re:დახმარების ოთახი (საერთო თემა) 6
ლაშა90 22:36 - 16-10-2020
Re:დახმარების ოთახი (საერთო თემა) 6
Yojik 23:13 - 14-10-2020